پیامدهای عدم استفاده از پوشش درز انقطاع


در برخی از ساختمان­‌های کم اهمیت و یا غیرلوکس مشاهده شده است درزهای انقطاع ایجاد شده را با مصالح سبک پر نموده‌­اند که این عمل، قبل از هر گونه لرزش در اثر وقوع زلزله، باعث ایجاد ترک­‌هایی بر روی مصالح و لایه‌­های نهایی و یا اصطلاحا عملیات انجام شده در اثر انقباض و انبساط ساختمان خواهد شد.

علاوه بر این، عدم پوشش درز انقطاع، تصویر بسیار نازیبایی را از خود به جای خواهد گذاشت. لذا با توجه به تمامی موارد ذکر شده فوق در رابطه با محسنات وجود ژوئن لرزه ای در ساختمان‌­ها و مسائل زیادی همچون آتش­‌بند، دودبند و آب‌بند، پوشش نهایی هر چه زیباتر درزهای ایجاد شده، یکی از ملزومات می­‌باشد.

استاندارد ۲۸۰۰ به وضوح بیان می‌دارد فاصله درز انقطاع را می‌توان با مصالح کم مقاومت که در هنگام وقوع زلزله بر اثر برخورد دو ساختمان به آسانی خرد می شوند، به نحو مناسبی پر نمود. به طوری که پس از زلزله به سادگی قابل جایگزین کردن و بهسازی باشد. در حال حاضر ملاحظه می گردد بسیاری از سازندگان با بی توجهی به پر نمودن فاصله مذکور یا نسبت به رها کردن درز انقطاع نما اقدام نموده که حاصل، مکانی برای ورود پرندگان و حیوانات شهری می گردد و در مدت کوتاهی باعث آلودگی و تجمع زباله و سرایت آن به محیط زندگی خواهد شد و یا آنکه به صورت کاملاً غیر حرفه‌ای با استفاده از چسباندن سنگ نما به طرفین درز انقطاع، اقدام به پوشاندن درز انقطاع نمای ساختمان می نمایند. این سنگ ها به مرور دچار فرسایش شده، چسبندگی خود را از دست داده و باعث سقوط و ایجاد خطر ناشی از آن می گردد. همچنین در صورت بروز زمین لرزه نیز، سنگ دچار شکست شده و فرو می ریزد که علاوه بر خطرات احتمالی آن، زیبایی بصری ساختمان را نیز تهدید می نماید.

شرکت اشتاد سازه با تولید پروفیل های آلومینیومی مناسب توانسته است شرایطی را ایجاب کند که اولاً درز انقطاع نما مجهز به لایه‌های حریق بند و آب بند گردیده و دوم آنکه با استفاده از پروفیل های لوکس نما امکان اجرای هر نوع متریال نما (سنگ، آجر، سرامیک، چوب و …) را درون پروفیل فراهم ‌نماید. قابلیت حرکت آزاد درزهای انقطاع در هنگام زمین لرزه باعث حفظ متریال نازک کاری داخل پروفیل شده و دوام نما را در طول چرخه حیات ساختمان تضمین می نماید.