درز انقطاع چیست؟


درز انقطاع (Expansion Joint) ، درز ژوئن یا ژوئن لرزه ای (Seismic Joint)، به فاصله ای گفته می‌شود که بین سازه‌های دو ساختمان  یا چند بخش مجزای سازه ای یک ساختمان بزرگ قرار می‌گیرد. در حقیقت درز انقطاع نوعی فضای خالی است که در بین دو سازه قرار می‌گیرد تا اثرات ناشی از تنش‌ها و ضربه‌ها را خنثی کند. وجود این فضا به خصوص در هنگامی که زلزله رخ می‌دهد، برای از بین بردن عواقب احتمالی بسیار مؤثر بوده و از خسارات مالی و جانی و خرابی‌های ساختمانی پیشگیری می‌کند.

درز انقطاع بین دو ساختمان با ارتفاع های متفاوت

درز انقطاع بین دو ساختمان

برای ایجاد درز انقطاع در بین دو ساختمانی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، باید فضای مورد نظر کاملاً خالی باشد و دو ساختمان هیچ‌گونه تماسی با هم نداشته باشند. به همین خاطر میلگردهای ساختمان‌ها در این محل کاملاً قطع گردیده و اگر بتنی هم وجود داشته باشد که باعث تماس دو ساختمان گردد، از میان برداشته می‌شود. بنابراین دو ساختمان بدین طریق کاملاً از هم جدا می‌شوند. به منظور مقابله با اثرات وزش باد و همچنین پیشگیری از عواقب بروز زلزله، حداقل فاصله بین بتن‌ها رعایت می‌گردد. نکته دیگری که وجود درز انقطاع را به یک ضرورت تبدیل می‌کند، نشست‌های احتمالی ساختمان است؛ بنابراین اگر این فاصله وجود نداشته باشد، هرگونه نشستی در یک ساختمان می‌تواند به ساختمان مجاور نیز آسیب برساند.

درز انقطاع بین بلوک های یک ساختمان

درز انقطاع بین بلوک ها