سری T : پوشش درز انقطاع کم عرض

پروفیل های سری T شرکت اشتاد سازه، جهت پوشش درزهای انبساط و انقطاع با عرض محدود تا ۵ سانتیمتر قابل استفاده است.
این پروفیل ها در دو حالت کف و بدنه و در تمام موقعیت های همسطح و کنج قابل اجرا هستند.
پروفیل های این گروه، در دو نوع ساده (روکار) و همسطح (توکار) تولید می گردند که در کنار هر نوع نازک کاری نهایی قابل نصب هستند.
در ساختار این پروفیل، لاستیک قابل انعطاف میانی، به صورت تاشونده طراحی شده است که در هنگام حرکت های لرزه ای سازه، امکان جابجایی مورد نیاز را، بدون آسیب به پروفیل فراهم می نماید.

TB

پوشش درز انبساط ساده

TBC

پوشش درز انبساط ساده (کنج)

TZ

پوشش درز انبساط همسطح

TZC

پوشش درز انبساط همسطح (کنج)