سری O : پوشش درز انقطاع خارجی (بام و محوطه)

پروفیل های سری O شرکت اشتاد سازه، جهت پوشش درزهای انقطاع در فضاهای خارجی بام (فلاشینگ) و محوطه (دفنی) طراحی شده است.
با توجه به اینکه محل نصب این پروفیل ها در معرض شرایط مختلف جوی قرار دارد، تمام پیش بینی ها جهت عدم نفوذ آب به فضای خالی درز انقطاع شده است. در صورتی که به هر دلیلی آب و رطوبت محیط، لایه های نمایان پروفیل را طی کرده و به لایه آب بند برسد، توسط سیستم تخلیه آب تعبیه شده، راهی سیستم فاضلاب ساختمان می گردد.
در طراحی پروفیل دفنی محوطه (OSB) تمامی شرایط مانند وزن بالای خاک، بارهای زنده متغیر و تأثیرات خاک و کود گیاهان بر آلومینیوم در نظر گرفته شده است. نوع دیگری از این پروفیل، با توجه به شرایط معماری محوطه، قابل نصب در محل کف های کاذب محوطه نیز می باشد.

OSR

پوشش درز انقطاع بام

OSRC

پوشش درز انقطاع بام (کنج)

OSB

پوشش درز انقطاع محوطه (دفنی)