سری M : پوشش فلزی درز انقطاع فضاهای خدماتی (پارکینگ)

پروفیل های سری M شرکت اشتاد سازه، جهت پوشش درزهای انقطاع در محل عبور انواع وسایل نقلیه مانند پارکینگ ها و همچنین فضاهای خدماتی و تاسیساتی طراحی شده است. در این گروه از محصولات، به دلیل نوع و مکان استفاده و افزایش دوام و کارایی، از پوشش هایی تمام فلزی استفاده گردیده است.
این پروفیل ها در دو حالت کف و بدنه قابل اجرا هستند. ظرفیت باربری این محصولات بسیار بالاست و توانایی تحمل عبور وسایل نقلیه نیمه سنگین و سنگین را دارا می باشند.
علاوه بر تطبيق با جابجایی های ناشی از انبساط و انقباض حرارتی سازه، در هنگام زلزله، پروفیل های کف به صورت لغزشی و پروفیل های بدنه به صورت لولایی عمل می کنند. به دلیل افزایش توان تحمل بار، پروفیل های این گروه وزن بیشتری نسبت به سایر محصولات دارند. به عنوان مثال، در پروفیل MSX که قابلیت تحمل بار وسایل نقلیه سنگین را دارد، قطعه میانی پوشش درز، از جنس فولاد و به صورت خرپایی طراحی شده است.

پروفیل های کف

MSF-10

فضاهای داخلی

MSF-15

فضاهای داخلی (کنج)

MSX

فضاهای داخلی مرطوب

پروفیل های دیوار

MSW

فضاهای داخلی

MSWC

فضاهای داخلی (کنج)