سری E : پوشش الاستومری درز انقطاع دیواری

پروفیل های سری E شرکت اشتاد سازه، جهت پوشش درزهای انقطاع دیواری در فضاهای معماری داخلی و خارجی طراحی شده است.
این پروفیل ها در تمام موقعیت های همسطح و کنج قابل اجرا هستند.همچنین، پروفیل های این گروه، در دو نوع ساده (روکار) و همسطح (توکار) تولید می گردند که در کنار هر نوع نازک کاری نهایی قابل نصب هستند .
در ساختار این پروفیل، لاستیک قابل انعطاف میانی، به صورت تاشونده طراحی شده است که در هنگام حرکت های لرزه ای سازه، امکان جابجایی مورد نیاز را، بدون آسیب به پروفیل فراهم می نماید.

EW-10

الاستومری دیواری (عرض ۱۰)

EWC-10

الاستومری دیواری کنج (عرض ۱۰)

EW-15

الاستومری دیواری (عرض ۱۵)

EWC-15

الاستومری دیواری کنج (عرض ۱۵)

EWZ

الاستومری دیواری (همسطح)