ویژه برنامه تیم هندبال بانوان اشتادسازه

مصاحبه ویژه برنامه ورزش خراسان رضوی با جناب آقای مهندس حسامی مدیر عامل باشگاه تیم هندبال بانوان اشتادسازه.

ادامه مطلب …