تست رفتار لرزه‌ای پروفیل های درز انقطاع

بارهای جانبی ناشی از عوامل طبیعی همچون زمین لرزه و باد از عوامل بسیار تاثیر گذار بر طراحی سازه های بلند مرتبه می باشد و لازم است تمهیداتی در خصوص میزان تاثیر گذاری آنها و پیش بینی سیستم های مقاوم در برابر آنها و یا میراکننده آنها پیش‌بینی گردد.

طرح های خاص معماری و گرایش به استفاده از اشکال خاص با کاربری های متفاوت در کنار یکدیگر، مسئله رفتار دینامیکی متفاوت هر کدام از آنها در کنار یکدیگر را به چالش بزرگی برای مقابله با نیروهای جانبی تبدیل می نماید. یکی از راه حل های اصولی و منطقی در این راستا، تبدیل سازه به بلوک های جداگانه و کوچکتر و استفاده از درزهای انقطاع یا ژوئن می باشد. اما حفظ عملکرد پوششی درزهای انقطاع در هنگام اعمال بارهای جانبی به سازه خصوصاً زمین لرزه های پیش بینی شده در طراحی اولیه، می تواند ضامن استفاده از درزهای مذکور در طول عمر مفید سازه باشد.

با توجه به آنکه شرکت اشتاد سازه در طراحی تمامی پروفیل های درز انقطاع، اثر وارده نیروهای جانبی و جابجایی مجاز آنها را در نظر گرفته است، بر آن شد تا با استفاده از شبیه ساز زلزله و استفاده از کدهای بین‌المللی تعریف شده اقدام به تست پروفیل های خویش نماید.

در این راستا استاندارد ASTM E1399 که مربوط به تست عملکرد لرزه ای درزهای انقطاع می باشد و مواردی همچون قابلیت حفظ اتصال اجزای مورد استفاده در هنگام حرکت، توانایی و قابلیت حرکات حلقوی ناشی از زمین لرزه را مورد آزمایش قرار می دهد، چراغ راه این هدف قرار گرفت.

آزمایش مذکور با کیفیت مورد انتظار توسط بنیاد علوم کاربردی رازی انجام گردید که نتیجه آن قابل تامل می باشد. “بعد از باز و بسته کردن نمونه به تعداد ۴۰۰ مرتبه هیچ گونه اختلالی در عملکرد نمونه مشاهده نشد” و این یعنی آنکه “توانایی های اشتاد سازه یک شعار نیست”.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *