اشتادسازه

الماسی در آینده صنعت ساختمان و سازه

شرکت اشتادسازه

الماسی در آینده صنعت ساختمان و سازه

سری S

امید است با اهتمام مسئولین نهال تازه کاشته شده را به بهترین شکل آبیاری و حراست نماییم تا ایران اسلامی به اوج شکوهمندی و بالایی خود برسد.

سری M

با اهتمام مسئولین نهال تازه کاشته شده را به بهترین شکل آبیاری و حراست می‌نماییم تا ایران اسلامی به اوج شکوهمندی و بالایی خود برسد.

سری T

برای دریافت اطلاعات دقیق تر مربوط به هر محصول می توانید کاتالوگ های مربوطه را به صورت جداگانه دریافت نمایید.

خط مشی

این شرکت ارکان فعالیت خود را مبتنی بر تخصص گرایی ، کیفیت و استفاده از تکنولوژی روز با توجه به اصل یادگیری مستمر ، شایستگی فنی-مدیریتی بنا نهاده و بر آن است  با استقرار مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد  ISO 9001-2008 با رعایت اصل کیفیت مشتری مداری خود را ملزم  به اجرای اهداف با رئوس ذیل نماید:

  • احترام به حقوق مشتریان

  • مدیریت دانش ، خلاقیت و نوآوری

  • توجه به کیفیت و بهبود مستمر

  • نهادینه شدن باورهای سازنده

  • افزایش بهره‌وری و ارتقاء توانمندی نیروی انسانی

3800

نفر-روز اشتغال‌زایی

2

پروژه در حال اجرا

2

پروژه انجام شده